Channeling met Hermes 14-01-2012


Geliefden,

Het is alweer een aantal weken geleden dat ik tot u sprak via mijn geliefde medium hier. Niet altijd kan de boog gespannen staan en een ieder heeft van tijd tot tijd ontspanning en rust nodig. Tijd om bij te tanken en om te bezinnen over voorbije gebeurtenissen en huidige situaties. Dit alles om tot een nieuwe frisse blik te komen en de ware gevoelens naar boven te laten komen.

In afwachting van het jaar 2012 zijn velen een beeld gaan vormen van wat zij wensen en verwachten van een jaar dat het einde van een cyclus bevat. Dit betekent dus ook het begin van een nieuwe, en zoals jullie op aarde gewend zijn bij een nieuw jaar  te doen, zo zou je dat ook bij een nieuwe cyclus kunnen doen. Je verwachtingen en wensen samenbrengen en ze omzetten in goede voornemens. Niet om ze na een korte periode weer voor gezien te houden, maar om ze daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Intenties en wensen zullen in de komende tijd steeds sneller en duidelijker in jullie werkelijkheid komen.

Ook op het vlak van het contact met  wat jullie andere werelden, dimensies, aliens of spirits noemen, zal er aanzienlijk veel gaan veranderen. Gevoelens, telepathische gedachten, beelden, alles zal duidelijker bij jullie binnen gaan komen. Niet van de één op de andere dag, niet bij iedereen tegelijk of op de zelfde manier, want iedere ziel is tenslotte anders. Jullie mogen ieder vertrouwen op jullie eigen indrukken, op welke manier die ook naar jullie toekomen. Zolang gemend met een gevoel van liefde en echtheid, kun je je er bewust van zijn dat ze een speciale bedoeling hebben.

Wij willen onze banden met jullie versterken, zodat er meer nabijheid kan zijn en jullie meer verlicht worden op jullie pad op aarde. Deze bijlichting op jullie pad helpt jullie om een beter inzicht in jullie situaties te krijgen, waardoor je beter en makkelijker beslissingen kunt nemen en overzien wat daar de gevolgen van zullen zijn in jullie dagelijkse leven.

Kinderen in jullie aanwezigheid zullen jullie nog een andere verandering laten zien. Eentje die wij graag verbondenheid en samenwerking noemen. De kinderen van nu, zijn sterker dan ooit nog verbonden met hun hogere bewustzijn. Door deze sterke verbinding zijn zij in staat om situaties open en vrij tegemoet te treden, met een wijsheid en inzicht die de volwassenen zal verbazen. Open en eerlijk als ze zijn, zullen ze u verstelt doen staan en jullie helpen om een beslissing op een andere wijze te maken dan u voorheen zou doen. Op basis van samenwerking in plaats van het denken vanuit separatie en afgescheidenheid. Daarom doen jullie er goed aan om ook naar jullie kinderen te luisteren. Hun wijsheid is werkelijk als een schitterende ster aan de hemel.

Het jaar is inmiddels alweer twee weken oud en een aantal hebben nu reeds het gevoel dat er niets is veranderd, en dat het een herhaling zal worden van de voorgaande jaren. Aan hen wil ik vragen om nog eens goed naar de eigen verwachtingen, wensen en intenties te kijken. Dat naast de realiteit dat situaties niet van de één op de andere dag kunnen veranderen, en dat een ieder zijn eigen plannen en doelen in dit leven heeft. Wij als jullie geliefde gidsen, hebben samen met jullie afspraken en beloftes gemaakt om jullie daarbij te helpen en te ondersteunen. Niet alle afspraken gaan om plezier, veel gaat ook puur om ervaringen en lessen. Als je even het gevoel hebt vast te zitten met een dergelijk gevoel of situatie, vraag ons om verlichting ervan, en om onze hulp en steun in de ervaring. Niet altijd zullen wij de situatie doen verdwijnen, maar immer kun je rekenen op onze liefde en toewijding.

Onze liefde voor jullie is de basis voor de hulp en ondersteuning die wij jullie bieden.

Ik ben Hermes.