Gelijkwaardigheid channeling de vier 10-10-2012


Woensdag 10 oktober 2012

Op deze prachtige dag vieren wij het leven. Het leven in al haar glorie! En willen wij jullie deel  laten zijn van het grote geheel, zoals jullie altijd zijn geweest en altijd zullen zijn. Het grote geheel, het Al-Zijn, het Goddelijke is reeds in ieder van jullie! Voor velen deels verborgen, voor sommigen duidelijk zichtbaar en aanwezig. Voor ons een vaststaand feit. Ieder van jullie is deel van het Al-Zijn, Deel van Het Goddelijke.

Zie dit als een positieve affirmatie, wanneer je die nodig hebt en zeg tegen jezelf; Ik ben deel van te Al! Ik ben deel van God de Bron van het Al!

Als je deel bent van het Al, ben je daarmee ook gelijkwaardig! Gelijkwaardigheid is de sleutel tot liefdevol en oprecht leven. Wanneer je jezelf en ieder anders al gelijkwaardig beschouwt en behandelt, zullen zich de wegen naar vrijheid en vervulling openen. Gelijkwaardigheid geldt voor ieder mens, maar in bredere zin voor ieder Bewust-Zijn dat wij het Leven noemen.

Het Bewust-Zijn vanuit leven, is liefde is gelijkwaardigheid.

Wij jullie engelen en gidsen, zijn net zo gelijkwaardig als een ieder van jullie, als ieder Bewust-Zijn. Vanuit die gelijkwaardigheid kan het leven op verschillende niveaus zich eenvoudig ontwikkelen, als verschillende manieren van Bewust-Zijn.

De sluier verhindert velen om de gelijkheid van ieder te zien en te ervaren, maar voor wie logisch nadenkt en redeneert vanuit ratio, moet al haast wel op de zelfde gedachte uitkomen, dat ieder mens gelijkwaardig is. Dat ieder mens zijn talenten en mindere kanten kent, geboren wordt, en uiteindelijk weer terugkeert naar het andere rijk. Dat ieder mens behoefte heeft aan liefde, voedsel en warmte. Jullie ademen ieder de zelfde lucht en wandelen onder de zelfde zon op de zelfde aarde.

De scheidslijnen die jullie hebben aangebracht zijn slechts illusies die jullie verdelen. Abstrahering van het werkelijke leven, want als je goed kijkt zijn er geen werkelijke grenzen op aarde. En als je goed kijkt naar de basis van religies, gaan zij allen over het bereiken van het ultieme gezegende leven in de hemelrijken, de liefde als basis. De twist is ontstaan door interpretaties van hoe die te bereiken en mede door het gebruik van verschillende rituelen en benamingen is verwarring ontstaan van waaruit angst kwam en van daaruit haat en afscheiding. Zij die echter op hun gevoel afgaan, erkennen de gelijkheid in het goddelijke en weten zich omringd door de liefde en intenties van hun gidsen en engelen, deva’s en krachtdieren, elementalen en al het andere geestelijke Bewust-Zijn.

In de komende tijd staan nog vele gebeurtenissen op de agenda, om toe te werken naar de mooie nieuwe fase in het aardse bestaan. Veel gebeurtenissen hebben reeds plaatsgevonden en de algemene Bewust-Wording, die vooraf gaat aan het Bewust-Zijn, heeft mooie groei doorgemaakt reeds.

Sommige veranderingen zijn al een deels gaande, anderen zullen nog komen. De liefde in deze veranderingen staat voorop. Liefde voor jezelf, voor je gezin, voor je familie, voor je buren, voor je leefgemeenschap, voor de natuur die jou omringt en voor alles wat Bewust-Is.

Liefde vanuit gelijkwaardigheid is de sleutel van jullie toekomst. Gebruik hem wijs en licht.

 

Enjoy Life,

 

de vier  .