De vier op 12 september


Woensdag 12 september 2012

Het leven op aarde is een groot goed en vergt veel van de ziel. Ieder mens aanwezig op jullie aarde o dit moment is een meester die op zoek is naar vervolmaking. De meester is niet noodzakelijkerwijs bezig met het spirituele aspect van het leven. Velen zijn bezig met het uitwerken van vraagstukken en gevoelens of emoties uit dit en vorige levens.

Echter, de ziel eenmaal op aarde heeft de vrije keuze om al datgene dat op zijn weg komt op zijn/haar eigen wijze op te pakken en te observeren. De ziel in zichzelf is zuiver, echter de verbinding tussen de ziel en het lichaam, dat uit meerdere niveaus bestaat, die verbindingen kunnen op sommige niveaus verstoord zijn geraakt. Veelal gebeurt dit door de opvoeding van het kind. De systemen en technocratische maatschappij waarin jullie leven, laat al in jullie vroegste jaren haar sporen na.

Er zijn echter ook mensen op jullie planeet die die verbinding niet hebben losgelaten of die naderhand de kracht hebben gevonden om tegen alle winden in die verbinding te herstellen.

Hoe nu verder? Allereerst is het van het grootste belang, dat kinderen hun vrijheid van denken en voelen behouden. Waarbij wij jullie verzoeken om niet alles wat zij opmerken te veroordelen als zijnde fantasie. Luister naar de kinderen, zij zijn het grote licht van de toekomst. Geef hen ook de natuur zodat zij kennis kunnen maken met het Rijke leven op aarde. De Rijkdommen van het dieren- en plantenrijk waarin de Schepper zulke perfecte wezens heeft gecreëerd. Laat kinderen al vanaf hun geboorte ruiken, luisteren, voelen en proeven van de natuur rond je huis, hun thuis. Zodat zij een band op bouwen en aarding krijgen in het werkelijk leven.

Door deze aarding en verbinding met de aarde en gehele schepping, zullen zij beter in staat zijn hun zielsverbinding vast te houden en te ontplooien naarmate ze ouder worden.

Nogmaals willen wij jou erop attenderen dat een positieve houding in iedere situatie de beste invloed heeft op het geheel. Jouw bewustheid van jouw gedachten op jouw leven, zal een enorm effect hebben. Zie het als een uitdaging om iedere dag, in iedere situatie het positieve te zien en een weg te vinden om deze positieve zaken uit te vergroten en te versnellen. Beïnvloed jou leven door deze kant op te sturen, vreugdevol, liefdevol en sociaal.

Door deze houding beïnvloed je niet alleen je ervaringen in het leven, het brengt je ook in een sterkere verbinding met je (hoger) zelf en het heel-al.

Kies vandaag wijs, kies positief 😉 want wij hebben jullie lief!

De vier